Ambassadeurs

Ambassadeur Carmelita Haynes

Carmelita Haynes
Carmelita Haynes

Mijn naam is Carmelita Haynes, initiatiefneemster van MammaeCare Body and Mind. In september 2010 werd ik getroffen door borstkanker. Tijdens mijn behandeling werd ik geconfronteerd met het taboe dat bij mijn kleurrijke lotgenoten op de ziekte rust. Velen bleken moeite te hebben over de ziekte te praten en kozen ervoor in eenzaamheid hun lot te dragen. Na een tijd rees bij mij de vraag op, hoe het gesteld was met mijn lotgenoten in Suriname.

Na verschillende gesprekken gevoerd te hebben bleek dat er in Suriname grote behoefte was aan niet alleen lotgenotencontact, maar ook een luisterend oor en diverse hulpmiddelen zoals borstprotheses voor de minder draagkrachtigen.  Ik nam mij toen voor het taboe te doorbreken en hulp te bieden in zowel Nederland als Suriname. De boodschap die ik wilde uitdragen was Je staat niet alleen.

Door dit initiatief met anderen te delen is Stichting MammaeCare Body and Mind ontstaan.

MammaeCare Body and Mind is er voor allen die getroffen zijn door borstkanker, zowel in Suriname, de Overzeese Rijksdelen als in Nederland. Het motto van de stichting luidt: Vrouwen zijn de levenslijn van de mensheid, laat kanker die lijn niet doorbreken. Aangezien ook mannen getroffen worden door borstkanker, behoren ook zij tot de doelgroep van MammaeCare Body and Mind.

MammaeCare Body and Mind  heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die zicht heeft op de vragen die leven bij de doelgroep waar zij voor staat. De betrokkenen die zich inzetten voor de stichting en haar doelgroep weten door eigen ervaringen waar de nood hoog is en  tegen welke knelpunten getroffenen van borstkanker aanlopen. In dit beleidsplan wordt aangegeven op welke manier de stichting haar doelstellingen denkt te realiseren.

MammaeCare Body and Mind is aanvullend op andere organisaties die zich bezighouden met ondersteuning en (na)zorg aan vrouwen en mannen die getroffen zijn door borstkanker. De stichting gaat daarom graag lokaal en landelijk samenwerking aan met deze organisaties.


Het ontstaan van MammaeCare Body and Mind

MammaeCare Body and Mind is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Toen Carmelita Haynes in september 2010 getroffen werd door borstkanker, liep zij op tegen een levensgroot taboe in de gekleurde gemeenschap. Haar wens van lotgenotencontact bleek niet mogelijk, omdat veel vrouwen zich schaamden voor de ziekte. MammaeCare Body and Mind probeert zowel in Nederland, de Overzeese Rijksdelen als in Suriname het taboe te doorbreken en brengt getroffen vrouwen samen voor lotgenotencontact. Daarnaast verstrekt zij informatie over borstkanker en richt zij zich voornamelijk op de nazorg van getroffen vrouwen.


Missie en visie MammaeCare Body and Mind

,,Borstkanker maakt geen onderscheid tussen vrouwen die het treft. Waarom zouden wij het zelf dan wel doen? We gaan focussen op nazorg en begeleiding.’’ 

Bekend is dat in 2013 1 op de 8 vrouwen in Nederland borstkanker krijgt. Per dag krijgen gemiddeld 41 vrouwen de diagnose te horen. Dat zijn in totaal ruim 15.000 diagnoses per jaar. Elke dag sterven 9 vrouwen aan de ziekte. In de gekleurde gemeenschap in Nederland, maar ook de Overzeese Rijksdelen en Suriname, heerst een taboe op de ziekte waardoor getroffenen vaak te laat medische hulp zoeken en in eenzaamheid de ziekte doorstaan.

De missie van MammaeCare Body and Mind is het taboe dat rust op borstkanker te doorbreken door het organiseren van activiteiten voor getroffenen, hun partners, hun kinderen en naasten. Door het contact met “maatjes” wil MammaeCare Body and Mind bevorderen dat de getroffen vrouwen en mannen makkelijker praten doordat zij zich in hun lotgenoten herkennen vanwege taal, cultuur en afkomst. In dit kader zal er in eind 2016 gestart worden met een woonkamerproject in Suriname waar lotgenoten terecht kunnen met hun vragen en lotgenotencontact

Contact

Bezoekadres (op afspraak):

Business Centrum Huizen
Huizermaatweg 15
1273 NA Huizen

info@kankerfondssura.org
+31 (0)6 1770354

© 2018 Stichting Kankerfonds SurA. All Rights Reserved. Designed By MES Communicatie