Over ons

Stichting Kankerfonds SurA

Stichting Kankerfonds SurA richt zich op het verbeteren van de situatie rondom kanker in Suriname en het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk.
De situatie daar verschilt in vele opzichten met die in Nederland.

  • Het aantal patiënten groeit er sterker, sterftecijfers zijn aanzienlijk hoger, diagnoses worden laat gesteld en er is voornamelijk nadruk op ‘cure’ i.p.v. ‘care’
  • Er is weinig aandacht voor preventie en slechte leefgewoontes
  • Er zijn diverse culturele achtergronden en kanker zit nog altijd in de taboesfeer (“heb je het ook gehoord: hij heeft K”)

Samen met u willen we er alles aan doen om deze situatie te verhelpen en de mensen in deze landen aan te sluiten op de stand van kankerzorg die we hier in Nederland zo vanzelfsprekend vinden. Daar staat SurA voor! Help mee

Doelstellingen per doelgroep

Kankerpatiënten en hun naasten
- verbeteren van oncologische zorg
- verbeteren van palliatieve zorg
- verbeteren van interculturele medische zorg en communicatie
- verbeteren van voorlichting

Artsen, verpleegkundigen en beoefenaren van paramedische beroepen
- verzorgen van scholing en nascholing
- delen van kennis
- stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

Bevolking en overheid
- geven van voorlichting over kanker, zorg, preventie en bestrijding
- beïnvloeden van beleid

Instellingen en organisaties
- bevorderen van contact en samenwerking
- delen van kennis

Werkwijze

Hoe werkt Kankerfonds SurA aan haar doelstellingen?

  1. Verbinden met andere partijen op het gebied van kankerbestrijding, zowel nationaal als internationaal.
  2. Aantrekken en beheren van gelden (subsidiemogelijkheden zoeken, fondsen werven)
  3. Uitvoeren en financieren van onderzoek & projecten
  4. Geven van financiële hulp aan instanties

Contact

Bezoekadres (op afspraak):

Business Centrum Huizen
Huizermaatweg 15
1273 NA Huizen

info@kankerfondssura.org
+31 (0)6 1770354

© 2018 Stichting Kankerfonds SurA. All Rights Reserved. Designed By MES Communicatie